Disclaimer

De cyclesys.nl website bevat geen medisch advies. De auteur van deze website, Thijs, is geen arts.

De inhoud van deze website, zoals tekst, afbeeldingen, foto’s en ander materiaal zijn alleen bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en niet voor het geven van medisch advies.

U dient ouder dan 18 jaar te zijn om van deze website gebruik te maken.

Medische Disclaimer

De inhoud van deze website is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Hoewel ik mijn best doe om de medische informatie op mijn website actueel te houden, kan ik niet garanderen dat de informatie het meest recente onderzoek weerspiegelt. De informatie op deze website is verzameld van andere websites en meningen, het is mogelijk dat ze niet allemaal juist zijn, iedereen heeft zijn eigen mening.

Raadpleeg uw arts voor persoonlijk medisch advies. Vraag altijd advies aan een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener bij vragen over een medische aandoening. Negeer of stel het zoeken naar professioneel medisch advies of behandeling nooit uit vanwege iets dat u op de website cyclesys.nl hebt gelezen.

Voordat u medicijnen, over-the-counter drugs, supplementen of kruiden, raadpleeg een arts voor een grondige evaluatie. Cyclesys.nl keurt geen medicijnen, vitaminen of kruiden goed, noch keur ik het gebruik van illegale drugs of het gebruik van drugs voor een onbedoeld doel goed. Een gekwalificeerde arts moet een beslissing nemen op basis van de medische geschiedenis van elke persoon en de huidige voorschriften. De verstrekte medicatieoverzichten bevatten niet alle informatie die belangrijk is voor het gebruik door de patiënt en mogen niet worden gebruikt als vervanging voor professioneel medisch advies. De arts die het geneesmiddel voorschrijft, moet geraadpleegd worden voor alle vragen die u hebt.

Raadpleeg een arts als u vermoedt dat u ziek bent. ER WORDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARD VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE ARTIKELEN EN/OF HET PLAATSEN VAN LEZERSCOMMENTAAR. De informatie in deze artikelen is niet bedoeld als medisch advies. U dient een medische behandeling altijd met uw huisarts te bespreken.

Bel in een medisch noodgeval onmiddellijk 112.

Openbaarmaking van affiliates

De eigenaar van https://cyclesys.nl kan een vergoeding ontvangen voor aanbevelingen met betrekking tot de producten of diensten op deze website. Deze compensatie kan in de vorm van geld, diensten of gratis producten en kan bestaan zonder enige actie van een website bezoeker.

Mocht u een product of dienst die werd aanbevolen door cyclesys.nl kopen, is het duidelijk dat een vorm van compensatie zou kunnen worden gemaakt aan de cyclesys.nl eigenaar. Bijvoorbeeld, als u op een affiliate link op cyclesys.nl klikt en vervolgens een aankoop doet van het aanbevolen product of de aanbevolen dienst, kan de cyclesys.nl eigenaar een vergoeding ontvangen.

Deze Compensatie openbaarmaking is verstrekt voor uw bescherming en om volledig te onthullen elke relatie tussen steroidcycle.org product of dienst aanbevelingen en de eigenaars van deze producten of diensten.

Contact Informatie

De snelste manier om in contact te komen met mij is om het formulier op de contact pagina te gebruiken.